801801 1100 -

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : WE ARE HIRING

Ζητούνται ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ για την στελέχωση τηλεφωνικού τμήματος , μερική ή πλήρης πενθήμερη απασχόληση, ικανοποιητικές αποδοχές, προοπτικές εξέλιξης, απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, email: doctorprinou@gmail.com.

 

Comments are closed.

Menu
MENU