Όσοι συμπληρώσουν την φόρμα μια ενέσιμη μεσοθεραπεία σώματος σε περιοχή της επιλογής τους!

* απαραίτητο πεδίο

Το χολικό οξύ χρησιμεύει για την γαλακτοματοποίηση των προσλαμβανομένων λιπών. Σε τοπική χρήση στοχεύει αντίστοιχα ρευστοποιώντας τις συγκεντρωμένες εναποθέσεις λίπους που τις ορίζουμε ως τοπικό πάχος. Στην ουσία δημιουργεί ελεγχόμενη Λιποατροφία σε περιοχές που υπάρχει Λιποδυστροφία.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ :

 • Γλουτοί, προσαγωγοί,
 • Μηροί & γόνατα.
 • Κοιλιά & μέση
 • Χέρια & πλαϊνά πλάτης.
 • Lipo Burn®

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Γλουτοί, προσαγωγοί

  Lipo Burn®

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Γλουτοί, προσαγωγοί

  Lipo Burn®

  ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  Κοιλιά & μέση